PDP Collection


Introductie

De PDP collectie (Paul De Pecker) is een verzameling van circa 23 stationaire verbrandingsmotoren alsmede enkele aanverwante zaken. Alle motoren stammen uit de periode 1915 tot 1942, en zijn afkomstig uit Belgie, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italie. Stationaire motoren werden gebruikt in de landbouw, scheepvaart of om electriciteit mee op te wekken. De collectie is een onderdeel van het industrieel erfgoed.

De verzameling vindt zijn oorsprong bij Paul De Pecker. Jarenlang heeft hij als hobby deze motoren verzameld en gerestaureerd. De motoren waren vaak in erbarmelijke staat en Dhr. De Pecker heeft vele honderden uren besteed om ze weer werkend te krijgen, waarbij hij vaak zelf onderdelen heeft moeten namaken aan de hand van de originele werktekeningen. Uiteindelijk waren alle motoren in lopende toestand.

Na zijn overlijden in 2008 is de verzameling in opslag beland. In de zomer van 2016 ben ik door de kleinkinderen van Dhr. De Pecker gevraagd om te onderzoeken wat er met deze collectie gedaan kon worden. Uiteindelijk ben ik bij het Motoren Museum in Nieuwe Niedorp gekomen. Dit museum specialiseert zich in oude motoren en aanverwante technische zaken, en nam de collectie graag in bruikleen.

Eind 2016 zijn de motoren verhuisd, klik hier voor een paar foto’s van het transport. De motoren zijn sindsdien opgepoetst en nagekeken. Vanaf 1 april 2017 zullen zij daar dagelijks met uitzondering van maandag te zien zijn en ook regelmatig draaien. Kijk op de site van het museum voor de exacte openingstijden.

Hieronder een overzicht van de motoren. Naast de motoren zelf, beschikken wij over een uitgebreide collectie bouwtekeningen en andere documentatie van de motoren. De documentatie ligt bij het museum en is in overleg in te zien door belangstellenden.

Mijn bijdrage aan dit project is daarmee ten einde gekomen, deze pagina’s hou ik nog even in de lucht voor de geschiedschrijving.

Introduction

The PDP collection (Paul De Pecker) is a collection of approximately 23 stationary internal combustion engines as well as some related items. All engines are from the periode 1915 to 1942, and were originally built by manufacturers in Belgium, England, France, Germany and Italy. Stationary engines were used for argricultural purposes, in ships and to generate electricity. The collection is part of the industrial heritage.

The collection originated from Paul De Pecker. He has been collecting and restoring them as a hobby for many years. The engines were usually in an awful state and Mr. De Pecker spent many hunderds of hours to get them running again. As spare parts were no longer available, he had to make parts himself using the original drawings. In the end, all engines were in working order.

After Mr. De Pecker passed away in 2008, the collection ended up in storage. In the summer of 2016, his grandchildren asked me to investigate what could be done with this collection. After some searching, I came into contact with the Motoren Museumin Nieuwe Niedorp (about an hour north of Amsterdam). This museum specializes in old engines and related objects, and was happy to include the collection. At the moment, we are arranging the move of the collection and figuring out how to best present it.

The collection was moved late 2016, click here for pictures. All engines have meanwhile been checked and polished. Starting April 1st, they will be on display for the general public, daily except Mondays. For the exact opening hours, visit the site of the museum.

Below you will find an overview of the collection. Besides the engines themselves, there is a large collection of blue-prints, drawings and other documentation of the engines. The documentation resides with the museum. If you need access, contact them directly.

The opening on April 1 2017 marked the end of my contribution to this project. These pages will remain online for a while.

Overview of the collection

Klik op het plaatje voor meer details/Click on the thumbnail for more details.

Henk Uijterwaal 2019