Spelregel Trainingen

Als wedstrijdleider met jarenlange ervaring organiseer ik kaderdagen en spelregeltrainigen voor (toekomstige) wedstrijdleiders, technische commissies en ander kader binnen een bridgeclub. Hieronder een overzicht van evenementen uit het verleden. Bestaande cursussen kunnen altijd herhaald worden, nieuwe trainingen kunnen op verzoek ontwikkeld worden.

In actie tijdens een van de trainingsessies (juni 2018, foto ©BridgeArnhem)

Afgesloten cursussen en trainingen.

Hieronder vind je materialen en aanvullingen van eerdere cursussen en trainingen. Let op dat de links correct waren op het moment dat het evenement plaats vond maar  dat ik ze niet dagelijks controleer of ze nog bestaan. Heb je iets nodig en kan je het niet vinden, neem dan even contact op. 

BVC Cursus (Jan 2020)

Dit is de mondelinge versie van de cursus BVC, onderdeel organiseren. 

BVC Cursus (Okt/Nov 2019)

Dit is de mondelinge versie van de cursus BVC, onderdeel arbitreren. 

Inleiding Rekenprogramma (Augustus 2019)

Een club in de buurt schakelde over naar versie 4 van het NBB-rekenprogramma™ en kreeg tegelijkertijd een hele nieuwe TC. Ze vroegen mij om een inleiding van dat programma te verzorgen. Geen probleem. Zo’n training kan ik natuurlijk ook bij jou op de club verzorgen.  

Gebruik Bridgemate (April 2019)

Ze zijn er nog, clubs die nog geen Bridgemate™ gebruiken voor het verwerken van de scores. Een van die clubs bij mij in de buurt wil daar verandering in brengen en heeft  mij gevraagd om een presentatie en demonstratie te geven. Dat deed ik natuurlijk graag. De slides zijn op verzoek beschikbaar. 

Cursus CLB (Nov 2018/Mei 2019)

 • Dit is de officiele cursus CLB (Clubleider B) van de NBB.

BVC Cursus (Sept/Okt 2018)

BVC Cursus (April/Mei 2018)

 • Dit is de mondelinge versie van de cursus BVC, modules arbitreren en organiseren. De cursus is ook online als zelfstudie te doen. In April/Mei 2018 gaf ik deze cursussen in het district Midden en Oost Gelderland.  Hier zijn wat aanvullende materialen en correcties te vinden, de slides kunnen om copyright technische reden niet op deze site worden gepubliceerd, maar wel op verzoek aan ex-deelnemers gemaild worden.
 • Aanvullingen:
  • BVC-Organiseren
   • Les 3. Correcties/Aanvullingen:
    • Het filmpje op slide 29 is hier te vinden. Zet het geluid wat harder om het duidelijk te horen. 
    • Slide 26: Paar 6 krijgt G-, paar 7 G+
    • Slide 30-32: OW zijn in de windroosjes omgedraaid
    • Slide 37: +190 is 5 imp verschil
 • BVC-Arbitreren

Kaderdag District Midden en Oost Gelderland (Maart 2018 en Juni 2018)

 • Deze pagina bevat de materialen van de kaderdagen voor WL in het district MOG, Maart en Juni 2018.

Wijzigingen in de spelregels 2017

 • Per 1 september 2017 zijn de spelregels voor wedstrijdbridge gewijzigd. In Augustus en Oktober heb ik een drietal presentaties gegeven over de belangrijkste wijzigingen in de 2017 spelregels. De slides en andere materialen zijn hier terug te vinden.© Henk Uijterwaal 2019